DESIGN THINKING EĞİTİMİ

Ana Sayfa/Event/DESIGN THINKING EĞİTİMİ
Yükleniyor Etkinlikler

DESIGN THINKING (TASARIM DÜŞÜNCESİ)

EĞİTİMİN AMACI

İnovasyon ve girişimcilik tam bir VUCA durumudur. Sağlam olmayan bir zeminde, kesin olmayan, karmaşık ve muğlak bilgilerle yolculuk yapılır.  Bu belirsizliği azaltmak ve başarılı çözümler bulmak amacıyla “Tasarım Düşüncesi-Design Thinking” metodolojisi öğretilecektir. Tasarım düşüncesi bir problem-çözüm sistemi olarak kullanıcı odaklı, ekip çalışmasına dayanan, deneme-yanılma yöntemidir.

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

Tasarım düşüncesi dört yolla “kullanıcıları yeniliğin merkezine oturtma, ekip halinde çalışma, deneme-yanılma yapma, deneyimsel (örneğin duygusal) ürün sunma” yetkinliklerini öğreterek inovasyonda belirsizliği azaltır.

EĞİTİMİN FAYDALARI

Süreç sonunda katılımcılar, VUCA durumunun normalleştiği belirsiz, karmaşıklıklarla dolu yeni dünya düzeninde sunulan hizmeti/ürünü mükemmelleştirmek için yeni nesil düşünme ve tasarım için ekiple çalışma, paydaşlarla sorun araştırma, kullanıcı odaklılık, sorunu doğru tanımlama, beyin fırtınası, prototip ve eleştiri süreçlerini öğrenilecektir. Ayrıca doğru çözüm için doğru soruları sorma konusu içselleştirilecektir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Bilgi aktarımı, interaktif grup çalışmaları ve proje hazırlama ile projelerin sunulması yapılmaktadır.

HEDEF KİTLE

Her kademede yöneticiler ve çalışanlar

İÇERİK

 • Tasarım düşüncesi prensipleri
 • Etnografik yönetmeler (mülakat, iç görü, kavramsallaştırma)
 • Beyin fırtınası (yaratıcı matris, fikir seçme)
 • Prototip yapma (Konsept poster)
 • Deneme-yanılma (Eleştiri)

SÜRE

4 gün Hergün Online olarak 10:00-13:00 saatleri arası gerçekleştirilecektir.

İÇERİK DETAYLARI:

1. Gün Konu
 • Neden İnovasyon Zordur?
 • Tasarım Düşüncesinin Mantığı
 • Tasarım Düşüncesinin Gelişimi
 • Kullanıcı Deneyimi
 • Tasarım Düşüncesinin Prensipleri
 • Metotlar: EBP Modeli
 • Tasarım Düşüncesinde İnovasyon Süreci
 • EBP Modeli Örnekleri
2. Gün Konu
 • Mülakat (Mülakat Kuralları ve Protokolü Şablonu, Yenilikçilik İkilemi ve Etnografik Mülakat, Mülakat Protokolünün Hazırlanışı)
 • Raporlama
 • Mülakat Örneği
 • Çıkan sonuçların raporlanması
 • Beyin Fırtınası
 • Prototip – Konsept Poster
 • Etnografik test Eleştiri- Katılımcılar
3. Gün Konu
 • Raporun Sunulması, Tasarım Düşüncesiyle beyin fırtınası ve konsept poster
 • Konsept Posterin eleştirisi
 • Sonuç – Toparlama
4. Gün Konu
 • Proje ile ilgili sunum , eleştiri ve geri dönüşüm

MUSTAFA ŞEREF AKIN KİMDİR?

Mustafa Şeref Akın 1973’de İstanbul’da doğdu. 1992’de Galatasaray Lisesini bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1998 yılında Western Illinois Üniversitesinde bölüm birincisi olarak ekonomi yüksek lisansını ve 2004 yılında Southern Illinois Üniversitesinde ekonomi doktorasını aldı. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış olan Mustafa Şeref Akın, girişimcilik, inovasyon, kullanıcı deneyimi ve davranışsal iktisat alanlarında birçok makale kaleme almıştır. Girişimcilere mentorluk yapmaktadır.

EĞİTİME BAŞVURUN

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Son Yazılar